Politiker- och nämndregister


NĂ€mnder/Styrelser

KommunfullmÀktige
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnÀmnden
Kultur- och fritidsnÀmnd
ByggnadsnÀmnd
Gymnasie- och arbetsmarknadsnÀmnden
SocialnÀmnd
ValnÀmnd
Södertörns överförmyndarnÀmnd
KrisledningsnÀmnd


Utskott/Beredningar

Beredningen för medborgardialog och mÄngfald
Kommunledningsutskottet
Kommunstyrelsens utskott för miljö- och samhÀllsbyggnadsfrÄgor
MÀlardalsrÄdets Kulturutskott
MÀlardalsrÄdets NÀringslivs- och Fou-utskott
Socialutskottet
Valberedning


Kommunala bolag

Tyresö BostÀder AB
Förtroendevalda revisorer till Tyresö BostÀder AB
Tyresö NÀringslivs AB
Förtroendevalda revisorer till Ty NÀringslivs AB


Övriga arbetsgrupper

Inga nämnder/styrelser

Övriga NĂ€mnder och Styrelser

Borgerliga förrÀttningar, begravning
Borgerliga förrÀttningar, vigsel
GodemÀn vid lantmÀteriförrÀttningar
Begravningsombud
Kommunala funktionshindersrÄdet
Kommunala PensionÀrsrÄdet
MÀlardalsrÄdet
NÀmdemÀn vid Nacka tingsrÀtt
Ombud till förbundsmöte i Kommunförbundet Stockholms lÀn
Revisorer för granskning av kommunens förv. och rÀksk.
Stiftelsen Tyrestaskogen
Svealands kustvattenvÄrdsförbund
Södertörns Brandförsvarsförbund
Södertörns Brandförsvarsförbunds revisorer
TyresÄns VattenvÄrdsförbundTroInt 7.0 är utvecklat av Imega System AB tillsammans med Troman AB

Tyresö kommun Besöksadress: Sunnangränd 4, 135 81 Tyresö

Tyresö kommun Besöksadress: Marknadsgränd 2, Tyresö Centrum 135 81 Tyresö Öppet 7.45 - 16.45, torsdagar till 19, fredagar till 15, Dag före helgdag 7.45-12.